Horgászrend

FIGYELEM!
A HORGÁSZREND MEGVÁLTOZOTT!

Tisztelt Horgásztárs!
Kérjük, hogy vízterületünkön a horgászat megkezdése előtt a Szabályok megismerése, és elsajátítása érdekében figyelmesen olvassa el helyi horgászrendünket!
Köszönjük!

Az Üllési Árpád Horgászegyesület Helyi Horgászrendje

A Helyi Horgászrend az Egyesület kezelésében lévő
vízterületre kiadott területi jegyek kötelező melléklete.

Érvényes: Az Üllési Árpád Horgászegyesület kezelésében lévő nyilvántartott
Üllési Horgásztó területére

Víztérkód: 06-071-1-5

2023. évben

Üllési Árpád Horgászegyesület

H-6794 Üllés, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36 (30) 506-5469
E-mail: arpadhorgasze@gmail.com

Web: arpadhorgaszegyesulet.hu
www.facebook.com/arpadhorgaszegyesulet

Adószám:18461974-1-06

Az Üllési Árpád Horgászegyesület helyi horgászrendje a Halgazdálkodásról és a Halvédelemről szól 2013. évi CII. törvény, a halgazdálkodás és halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendeletben megállapított általános szabályoktól – a törvény felhatalmazása alapján – eltérő rendelkezéseket tartalmaz, ezért a területi jegy megváltása és a halfogási tevékenység megkezdése előtt kérjük figyelmesen olvassa el és tanulmányozza át a horgászrend tartalmát, mert annak megsértése hátrányos jogkövetkezményekkel járhat.

Vizünkön kellemes kikapcsolódást kívánunk!

I. A Horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések

 1. Jelen Horgászrend az Üllési Árpád Horgászegyesület vízterületén horgászatot folytató, érvényes területi jeggyel rendelkező, vagy ott horgászkészséggel tartózkodó (napijegyes) személyekre terjed ki.
 2. Az Üllési Árpád Horgászegyesület Helyi Horgászrendjében (a továbbiakban Horgászrend) nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013.(XII.29.) VM rendeletben (Vhr.), továbbá a MOHOSZ Országos Horgászrendjében foglaltak irányadók.
 3. A Horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint kell értelmezni. A 2. pontban szereplő jogszabályokban foglalt előírások a Horgászrendben foglalt előírások megsértése, az egységes állami horgászokmány (fogási napló) szabálytalan vezetése esetén a területi jegy bevonásra kerül. A horgászat szabályait sértő személlyel szemben halvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás, minősített esetben büntetőeljárás kezdeményezése mellett az Üllési Árpád Horgászegyesület Fegyelmi Bizottsága az Egyesület alapszabályában foglaltak szerint 1 évtől 5 évig terjedő, az Egyesület által kiadott területi jegyek váltásától történő általános eltiltást szabhat ki.
 4. A területi jegy megváltásával és annak aláírásával, és/vagy elektronikus úton történő megváltásával a horgász a Horgászrend szabályait, valamint a területi jegyen szereplő egyéb rendelkezéseket megismerte, tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászat szabályainak megsértése esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel készülhessen. A fénykép- és/vagy videofelvételeket az Üllési Árpád Horgászegyesület köteles zártan kezelni és az eljárás lezárulása után megsemmisíteni. Az Egyesület jogosult a kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen bármely szabálysértés, vagy bűncselekmény esetén (pl.: szemetelés, orvhalászat, fakivágás, stb.) fénykép, vagy videofelvételt készíteni.
 5. Az Üllési Árpád Horgászegyesület fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a Horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet az Egyesület honlapján (www.arpadhorgaszegyesulet.hu), a facebook oldalán, valamint a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) közzé tesz.
 6. Az Üllési Árpád Horgászegyesület vízterületén a horgászati tevékenység saját felelősségre történik. A horgásztó területén horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért az Egyesületet felelősség nem terheli.
 7. Az Üllési Horgásztó területén való tartózkodás horgászatot nem érintő általános szabályai a horgász családtagokra, kísérőkre is kötelező érvényűek.
 8. Az adott területi jegy megvásárlását megelőzően a Horgász saját felelőssége az, hogy számára a Horgászrend tartalma és a vízterület – a használt horgászmódszerhez igazodóan – megfelelőnek bizonyul-e. A területi jegy – beleértve az időszakos jegyeket is – árának utólagos visszafizetésére előzőek miatt, illetve vis maior esemény bekövetkezése okán, nincs lehetőség.
 9. Az horgásztó környezetében folytatott zöldterület fenntartási munkák során a munkák hiánytalan és szakszerű kivitelezése, továbbá balesetmegelőzési és vagyonvédelmi okokból a horgász az általa használt járművet, horgászfelszereléseket, egyéb horgászati kellékeket a munkákat folytató személyzet kérésére köteles a közvetlenül ott folyó munkák idejére, azok elősegítésére elpakolni.

II. Az Üllési Árpád Horgászegyesület által kiadott horgász területi jegyek

 1. Az üllési horgász tavon horgászni, illetőleg a vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel tartózkodni csak az Üllési Árpád Horgászegyesület által kiadott érvényes területi jegy és a horgászathoz a jogszabályok által előírt más szükséges dokumentumok birtokában lehet.
  Az Egyesület által 2023. január 1-től kiadott területi jegyek elsősorban elektronikus formában a MOHOSZ által üzemeltetett HORINFO rendszeren keresztül, másodsorban papíralapon kerülnek kiadásra. Az elektronikusan kiváltott területi jegyek kinyomtatása kötelező!
 2. A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig érvényes.
 • éves: kiváltástól a tárgyévet követő év január 31-ig,
 • 24 órás: a kitöltés idejétől számított 24 órán át,
 • Napijegy: 6 órától 20 óráig

Napijegy fajtái:

 • Felnőtt
 • Ifjúsági és turista
 • Gyerek
 • Sportcélú
 1. Az Üllési Árpád Horgászegyesület által kiadott területi jegyek típusai és fajtái:
 • típusa szerint horgász, sporthorgász.
 • a jegyet kiváltó személy horgászati besorolása szerint:
  • teljes jogú felnőtt,
  • teljes jogú ifjúsági – 50% halasítási hozzájárulást fizet
  • kedvezményezett (horgászfeleség, továbbá – igazoltan- mozgásszervi, hallási, értelmi fogyatékos, vak és gyengén látó személy) – 50% halasítási hozzájárulást fizet
  • gyermek (3. éves életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett)
 • a kiváltó tagsági viszonya szerint: az Üllési Árpád Horgászegyesülettel tagsági viszonyban álló, vagy más MOHOSZ családhoz tartozó tagegyesülettel tagsági viszonyban álló, illetve szervezeti rendszeren kívüli (külföldi, turista). Az Egyesülethez és a MOHOSZ családhoz tartozás, azaz az egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH) befizetésével igazolható.
 1. A területi jegyek árai beleértve a napijegyek árait is különbözőek.
 2. Az elveszett, eltulajdonított, elektronikus formában a HORINFO rendszerben kiváltott területi jegyek a felhasználói profilból újból kinyomtatandók. Elveszett papíralapú területi jegy pótlása kizárólag újbóli megvásárlásával lehetséges. Elvesztés miatt pótolt egységes állami horgászokmánnyal az Üllési Horgásztavon a horgászat – a Horgászrendben szereplő kvóták pontos ellenőrizhetősége miatt – kizárólag napijegy megvásárlásával folytatható. Elveszett, eltulajdonított területi jegy az Egyesület vezetőségével folytatott egyeztetést követően pótolható. Területi jeggyel kapcsolatos kérdéses esetekben – szükség szerint a kapcsolódó dokumentumokkal és írásos kérelemmel együtt – az Üllési Árpád Horgászegyesület vezetőségétől kérhető állásfoglalás.
 3. A Hhvtv. 40 §. (5) bekezdése szerinti, állami horgászvizsga letétele alól mentesült, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat.
 4. Az Üllési Árpád Horgászegyesület által kiadott horgász területi jegyek fajtái szerint az alábbi horgászkészségek egyidejű használata engedélyezett:

7.1 Teljes jogú felnőtt területi jeggyel: Kettő darab horgászkészség, legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú horoggal felszerelve, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló.

7.2 Ifjúsági, valamint kedvezményes területi jeggyel: Kettő darab horgászkészség, legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú horoggal felszerelve, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló.

7.3 Gyermek területi jeggyel: Egy darab horgászkészség, legfeljebb egy háromágú horoggal felszerelve, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható, kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, napkeltétől napnyugtáig.

7.4 Turista állami horgászjegy mellé kiadott területi jeggyel: Egy darab horgászkészség, legfeljebb két, darabonként legfeljebb háromágú horoggal felszerelve, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható.

III.  A horgászat általános szabályai

 1. Szemetes helyen horgászni tilos. A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemeteszsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve szemeteszsákban tárolni, és azt a horgászat befejeztével magával vinni. Szemetelésnek minősül a horgászzsinór és más horgászkészségből, felszerelésből származó hátrahagyott maradékok, cigarettacsikk, különböző magok héjai, valamint a rágógumi eldobása is. Szemetes horgászhelyen való horgászatért a területi jegy a helyszínen bevonásra kerül, vagy a horgászat közben keletkezett szemét hátra hagyása miatt utólagosan is bevonásra kerülhet.
  A horgász a vízparton alapvető egészségügyi (többek között vizelési és székelési) szükségleteit köteles úgy elvégezni, hogy az adott horgászálláson és környezetében visszamaradt fekália, tisztasági papírok, egyéb hulladéknak minősülő anyagok ne maradjanak hátra. Hivatásos halőr előzők bizonyított eseteiben szabálysértési eljárást kezdeményez és a területi jegyet bevonja.
 1. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, tördelése, gyérítése tilos, új horgászhely kialakítása nem lehetséges.
 2. Horgászversenyre kijelölt partszakaszon az Üllési Árpád Horgászegyesület vagy az általa engedélyezett verseny szervezőjének rendelkezése szerinti helyek szabadon hagyása, illetve átadása kötelező. A versenyek előtt az Üllési Árpád Horgászegyesület a vízterület egyes szakaszain részleges, illetve a versenyzők számának függvényében a teljes tavon horgászati tilalmat rendelhet el.
 3. Foglalt horgászhely létesítése nem engedélyezett. Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani.
 4. A vízterületen – előzetes engedély nélkül – horgászati célú folyamatos életvitelszerű tartózkodás és helyfoglalás nem lehetséges. Az ilyen nyilvánvaló esetekben a halászati őr a vízterület partjának azonnali elhagyására adhat utasítást.
 5. A halászati őr, társadalmi halőr a 5. pontban szereplő esetekben a felállított sátor elbontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást, különösen, amennyiben azok elhelyezése folyamatosan foglalt hely létesítésére, életvitelszerű ott tartózkodásra irányul, vagy a természeti környezetet, növényzetet károsítja. Felszólítás esetén a horgász köteles a sátrat vagy a lakókocsit a vízpartról eltávolítani.
 6. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság miatt mások zavarása esetén a halászati őr, társadalmi halőr által a horgászat folytatása megtiltható a terület azonnali elhagyásának elrendelése mellett.
 7. A horgász köteles magánál tartani legalább 0,5 kilogramm pontosággal mérő halmérleget, pontymatracot, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr, társadalmi halőr ellenőrizheti. A horgász köteles a kifogott halat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – annak fajának, méretének és mennyiségének megfelelően kíméletesen – tárolni és szállítani. Kíméleti okokból drót haltartó szák használata nem engedélyezett.
 8. Az adott hal méretét a hal oldalán az orrcsúcstól a farokúszó tövéig (standard testhossz) kell megállapítani.
 9. A kifogott (elvitelre szánt) hal a vízparton más horgásznak nem adható át, nem ajándékozható el, el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, állatok takarmányozására nem használható.
 10. Haltartóban tárolni a 25, 26, 27. pontokban foglaltak szerint csak a helyben kifogott halat lehet. A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, vízparton halat tisztítani nem lehet (darabolás, filézés tilos), kivéve, ha a horgász táborozik és helyben készíti el halételét. Ez esetben a hal maradványokat a III/1 pont szerint kell kezelni. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani.
 11. A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében az etetőanyag túlzott mértékű bejuttatása tilos. Az etetőanyag bejuttatását vízminőség-védelmi okokból a vízkezelő, vagy az általa megbízott halászati őr, társadalmi halőr megtilthatja, bejuttatásának mennyiségét korlátozhatja.
 12. Az üllési horgász tavon a lékhorgászat a fürdés, kutyafürdetés, más egyéb vízi sport tilos.
 13. A behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva stb.) tilos. Behordásnak minősül a bármilyen módon bevitt horgászkészség végszerelékének vízbe történő engedése után a horgászkészség partra történő kivitele, kiszállítása is.
 14. A horgász helyet sötétedés után kötelező jól látható módon megvilágítani a parton.
 15. A horgász a bevetett horgászeszköztől csak úgy távolodhat el, felügyeletüket úgy kell biztosítania, hogy kapás esetén arra – az adott módszerhez igazodó időn belül – reagálhasson. A bevetett horgászeszköz őrzését, felügyeletét másra bízni tilos.
  Halfogásra alkalmas horgászkészség halfogási célú használata során annak folyamatos felügyeletét úgy kell biztosítani, hogy a horgász az aktív halfogáshoz szükséges beavatkozásokat az adott módszerhez igazodó időn belül végrehajthassa. E kötelezettség nem vonatkozik azokra az esetekre, amely alatt a horgász másik, jogszerűen használt készségével halat fáraszt vagy annak végszerelékét vízbe juttatja, vagy jogszerűen használt csalihalfogó emelőhálót kezel.
  Ha a horgász a horgászhelyét tartósan elhagyja, a horgászkészséget halfogásra alkalmatlan állapotba kell hozni, és a végszereléket ki kell venni a vízből.
 16. A horgász köteles a vízpartokon körültekintően közlekedni. Közlekedési károkozásokért az elkövető anyagi felelősséggel tartozik.
 17. Az üllési Árpád Horgászegyesület halászati őrei a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, visszatartására. A halászati őröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek!
 18. A Horgászrendben külön nem szabályozott, az egységes állami horgászokmány fogási napló részének vezetésére vonatkozó általános szabályokat a horgászokmány I. és II. fejezete tartalmazza.
 19. Ha a horgászat során a kifogott (szákba került) halak száma elérte az adott kategóriára engedélyezett napi maximum mennyiséget, akkor a kategória szerinti halfajokra a horgászatot haladéktalanul be kell szüntetni.
 20. A horgász (az engedélyes) a kifogott és megtartani kívánt darabszám-korlátozás alá eső halat a horogtól való megszabadítás után azonnal köteles a fogási naplóba tollal, kitörölhetetlen módon bejegyezni. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó halak mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt – többnapos horgászat esetén naponta egyszer – köteles a fogási naplóba bejegyezni. A horgászat vagy a halászat során, legkésőbb a kifogott hal tömegének feljegyzésekor a fogási napló fogásösszesítő táblázatában fel kell tüntetni a halgazdálkodási vízterület megnevezését, víztérkódját, valamint a fogás dátumát. Darabszám-korlátozás alá eső hal kifogása esetén a fogás időpontja (óra, perc) 4 számjeggyel (00:00 formátumban) is azonnal beírandó. A bejegyzést naponta akár többször is el kell végezni, ha a horgász a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet napközben elhagyja, azaz ismét el kell végezni, ha ugyanazon a napon horgászva ismét darabszámkorlátozás alá nem tartozó halakat fog ki. A kifogott hal fogási naplóba történő szabályos vezetésének – azaz beírásának – a kifogott (megtartott) halak mérleggel legalább 0,5 kg pontossággal mért, majd beírt súlya, pontos dátum hónap-nap-óra-perc és a kifogás helyének pontos megjelölése minősül. A horgászat megkezdésekor a tevékenység megkezdésének napját tollal, kitörölhetetlen módon kell megjelölni a papíralapú fogási naplóban szereplő 13 hónapra kiterjedő naptárban.
 21. December 1. és február 28. között a szonár használata a vermelő halállomány védelme érdekében a horgászathoz Tilos. Ebben az időszakban szonár még kikapcsolt állapotban sem lehet a vízparton kivéve a mederfelméréssel, kutatással foglalkozó szakembereket. Szonárnak tekintendő minden radarozásra alkalmas készülék. A hivatásos halőr a fenti időszakban szonár használatával kapcsolatos szabályozást megsértő személyektől a területi jegyet bevonhatja.
 22. A tóparton a porterhelés csökkentése miatt – a közlekedési sebesség legfeljebb 5 km/h.
 23. A felázott felületű úton nem megfelelően megválasztott közlekedés miatti károkozás minősített esete kártérítési és helyreállítási kötelezettséget von maga után.
 24. Tilos a megfogott halak kínzása. A megfogott és kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a halászmódszerből, illetve a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. A megtartani nem kívánt halat – jogszerűen megrendezett és dokumentált horgászverseny kivételével – azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A kifogott halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni.
 25. Az állami horgász-, illetve halászjegy jogosultja által szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stresszhatásokat.
 26. A horgászati tevékenységet folytató személy egyidejűleg legfeljebb a területi jegy szerint 2 napi darabszám- és mennyiségi korlátozásnak megfelelő mennyiségű, a 25 pont szerint megfelelően élve tartott vagy 26 pont szerint elpusztított halat kizárólag a horgászhelyén és legfeljebb 48 órán át tárolhat addig, amíg maga is a helyszínen tartózkodik. Egy horgászhelyen több horgász esetén minden horgász saját zsákmányát a többi horgász zsákmányától csak elkülönítetten tárolhatja. Ha a horgász a horgászhelyét vagy a vízpartot elhagyja, köteles a saját zsákmányát magával vinni.
 27. Az őshonos halállomány védelme érdekében máshonnan származó idegenhonos halakat a vízbe engedni, valamint az inváziós idegenhonos halakat – a nem a fejrészen kívülről akadást és a hivatalos horgászversenyek minősített esetét kivéve, a környezetvédelmi és állatvédelmi jogszabályok figyelembevételével – visszaengedni tilos. Idegenhonos vagy invazív élő csalihallal csalizni kizárólag csak a helyben kifogásra került idegenhonos, vagy invazív hallal lehetséges.
 1. A horgász a halfogásra jogosító okmányokat köteles horgászat közben a horgászhelyén magánál tartani.
 2. A gyermek területi jeggyel rendelkező kiskorú horgász segítője a gyermeket a horgászattal kapcsolatos tevékenységekben segítheti, de horgásznia tilos. A horgászattal kapcsolatos engedélyezett segítő tevékenységnek minősül az etetőanyag, csalik, horgászkészség előkészítése, összeállítása, a csali horogra történő helyezése, a hal szákolása, a hal horogtól történő kíméletes megszabadítása, valamint a kifogott hal haltartóba helyezése vagy vízbe visszahelyezése. Horgászatnak minősül minden olyan tevékenység, melynek során a horgászkészséget a segítő horgászati céllal kézben tartja, így különösen a végszerelék vízbe juttatása, onnan kivétele, a hal megakasztása, kifogása. Az ilyen tevékenység – a segítő részéről érvényes horgászatra jogosító okmányok hiányában – jogosulatlan horgászatnak minősül.

IV. Horgászási és fogási tilalmak, méret- és mennyiségi korlátozások helyi szabályai

Az Üllési Horgásztavon pontyra fajlagos tilalom egész évben nincs, egyéb fajokra az Országos Horgászrendben foglaltak érvényesek.
A 4 kg feletti pontyot kíméletesen vissza kell ereszteni a tóba!
A ponty kifogható mérethatára 30 cm.
A fogassüllő kifogható mérethatára 40 cm.
Az amur kifogható mérethatára 40 cm.

A kifogott törpeharcsát, naphalat, busa fajokat és razbórát a vízbe visszahelyezni tilos, e halfajok korlátlan mennyiségben foghatók és elvihetők. Ezen halfajok csalihalként csak a saját vízterületen használhatók fel.

1. ÉVES FOGÁSI KVÓTÁK – jegytípusonként

ÉVES TERÜLETI JEGYRE VONATKOZÓ KVÓTÁK
A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból, amurból:

a) teljes jogú éves területi jeggyel
– 30 db, mindösszesen 75 kg fogható ki (vihető el).

b) általános ifjúsági éves területi jeggyel
– 15 db, mindösszesen 40 kg fogható ki (vihető el).

c) kedvezményes éves területi jeggyel
– 15 db, mindösszesen 40 kg fogható ki (vihető el).

2. NAPI KVÓTÁK – jegytípusonként:

Ha a horgászat során az egy területi jeggyel összesen elvihető napi darabszám-korlátozás alá tartozó, és az összsúlykorlátozással szabályozott kifogott (elvitt) halak együttes mennyisége már elérte a területi jegyben foglalt engedélyezett mennyiséget, akkor a horgászat az adott területi jeggyel tovább nem folytatható.

a) teljes jogú területi jeggyel
– napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból összesen 2 darab fogható ki (vihető el).
– összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 3 kg vihető el.

b) általános ifjúsági területi jeggyel
– napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból összesen 1+1 darab fogható ki (vihető el),
– összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 3 kg vihető el,

c) kedvezményezett területi jeggyel
– napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból összesen 1+1 darab fogható ki (vihető el),
– összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 3 kg vihető el

d) gyermekjeggyel
– összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 3 kg vihető el,

e) turistajeggyel
– napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból összesen 1 darab fogható ki (vihető el).
– összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 3 kg vihető el

e) 24 órás jeggyel
– napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból összesen 2 darab fogható ki (vihető el), melyből mindkettő lehet egy fajba tartozó.
– összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 3 kg vihető el

f) napi jeggyel
– napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból összesen 2 darab fogható ki (vihető el), melyből mindkettő lehet egy fajba tartozó is.
– összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 3 kg vihető el

f) sporthorgász jeggyel
– halelvitel Tilos!

Üllési Árpád Horgászegyesület, Üllés, 2022. december

Elérhetőségek – vezetőség:

 • Nagy Róbert -elnök – +36305065469
 • Czékus Péter – +36304812659
 • Katona Tibor – +36303106779
 • Lajkó Zoltán – +36304002619
 • Zádori Lajos

Halászati őrök:

 • Bíró István​ – +36303260918
 • Matuszka László – tógondnok +36303681606
 • Rácz Ferenc –